Seneste Corona-nyt

Opdateret 3. november

Myndighedernes seneste retningslinjer tillader os fortsat at samle max. 50 personer i kirken og sognehusets store samlingssal. Derimod må der højst forsamles 10 udendørs på kirkens arealer, dog undtaget ved bisættelser og begravelser, hvor højst 50 må samles omkring rustvognen eller gravstedet.

Man skal bære mundbind, når man ankommer til kirken (våbenhuset), og indtil man sidder på sin plads, og igen fra man forlader sin plads, til man er ude af kirken. Man er fritaget for mundbind i forbindelse med altergang, ligesom præster og personale er fritaget under gudstjenester og kirkelige handling. Tilsvarende gælder det i sognehuset, at mundbind er påbudt, undtagen når man sidder.  

Dåb holdes i forbindelse med gudstjenester efter aftale med den præst, der har gudstjenesten på den søndag, hvor man ønsker dåb. Dåb aftales med sognepræst Jacob Joensen.

Det er muligt at booke sognehuset til f.eks. en mindehøjtidelighed. Der knytter sig særlige betingelser herfor, som man bliver orienteret om i forbindelse med booking. Lejere vil desuden blive pålagt et ekstra rengøringsgebyr på 500 kr.


Det nye menighedsråd

Torsdag den 26. november konstituerede det nye menighedsråd sig som følger:

Formand: Anders Kaysen

Næstformand: Maria Lykkebjerg Ruth

Kasserer: Jens Houe Thomsen

Sekretær: Charlotte Vastrup Just

Kontaktperson: Jane Bjerregaard Lauridsen

Kirkeværge: Jørgen Peter Toft Bundgaard

Menige medlemmer: Anne Marie Haubro Raalskov og Jens Grøn

Suppleanter: Anders Lykkebjerg Ruth, Jesper Saustrup Raalskov, Lars Møller Lauridsen.

Rådet tiltræder formelt 1. søndag i advent, søndag den 29. november.


Julehjælp

Ansøgningsfrist 11. december

Hvert år yder Virklund menighedsråd julehjælp til værdigt trængende Virklund-familier med børn under 18 år. En stor delaf hjælpen finansieres ved salg af strikkede og hæklede karklude, handsker, babylegetøj, pandebånd, strømper m.m., som fremstilles af frivillige "nørklere", og de vil rigtig gerne sælge mere. Er der overskud, efter at der er uddelt julehjælp her i Virklund, går dette ubeskåret til Kirkens Korshærs varmestue i Silkeborg. Se, hvordan du søger om julehjælp, her.


Morgensang

v/ Anne Odgård og Helle Erdmann Frantzen

Onsdag den 27. januar kl. 9.00

Vi synger fra højskolesangbogen og hører en fortælling. Bagefter er der mulighed for sammen at nyde en kop kaffe og et rundskykke i sognehuset. Det er gratis at deltage i morgensangen. Kaffen koster 10 kr.