SENESTE NYT

Opdateret 25. maj

Vi holder gudstjeneste igen. For at efterleve myndighedernes anvisninger har gudstjenesten en anden form end den vante. Vi kan højst huse 35 deltagere, også ved begravelser/bisættelser, dåb og vielser.

Gudstjenesten varer ca. en halv time, fordi varigheden indvirker på smitterisikoen. Der er salmesang, altergang og prædiken, og særlige praktiske forhold bliver forklaret undervejs.

Dåb holdes ved en særlig dåbshandling efter en gudstjeneste. Dåben aftales med den præst, der har gudstjenesten på den søndag, hvor man ønsker dåb. Alternativt kan man tilmelde sig en særlig dåbsdag lørdag den 26. september ved at kontakte sognepræst Jacob Joensen.

Begravelse/bisættelse og vielse forrettes efter aftale med præsterne.

Det er muligt at booke sognehuset til f.eks. en mindehøjtidelighed. Her kan vi højst give angang til 30 personer. Lejere vil desuden blive pålagt et ekstra rengøringsgebyr på 500 kr.

Regeringen og Folketinget forhandler i disse dage om genåbningens næste fase, og vi forventer derfor at kunne korrigere vores retningslinjer 8. juni. Vi opfordrer til at følge med her på siden, hvor vi opdaterer løbende.


"Nørklerne" samles igen

Onsdag den 3. juni kl. 9:30

"Nørklerne" samles igen for at strikke dåbsservietter og andre fine ting til salg til fordel for Kirkens Korshær i Silkeborg. Alle med hang til kreative sysler er velkomne.


Orienteringsmøde om menighedsrådsvalget 2020

Tirsdag den 9. juni kl. 19:30

Til efteråret er der valg til menighedsrådet. I år er dette valg særligt vigtigt i Virklund, da 5 af rådets nuværende medlemmer udtræder. Samtidig skal antallet af medlemmer øges, fordi sognet er vokset, således at der skal vælges 6 nye medlemmer.

9. juni inviterer det nuværende menighedsråd til orienteringsmøde om valget og om menighedsrådets arbejde. Vi håber, at mange vil møde op, at det vil give nogle lyst til at stille op, og at det vil anspore til, at vi i Virklund sammen kan finde frem til gode kandidater. Læs mere om valget her.


Fredag i præstegårdshaven

Fredag den 7. august fra kl. 17

For 7. gang åbner sognepræst Jacob Joensen præsteboligens have til hyggeligt samvær, fællesspisning, sang og levende musik. Igen i år er aftenen kooridineret med Virklund Outdoor, som kl. 15:30 inviterer til "Sup, kajak og vandpjask" ved Thorsøbadet. Så planlæg en hyggelig eftermiddag og aften, hvor man kan prøve kræfter med forskellig vandsport og bagefter slappe af med grillmad og mad over bål - eller kom bare en tur i haven. Også her vil der også være aktiviteter særligt for børn.

Præsteboligens adresse: Vesterlundvej 34B. Adgang fra Vesterlundvej og Skolestien. Følg flagene.


Studiekreds i efteråret

Første gang: onsdag den 12. august kl. 20

Efter et års pause er det igen tid til at samle en studiekreds. Læs mere her. Kredsen er for alle, som har lyst til at mødes om den fælles læsning af tekster med teologisk og filosofisk tilsnit. Der kræves ingen særlige forudsætninger.

Emnet denne gang er kristendommens indflydelse på dansk kultur, og vi vil læse udvalgte tekster fra Bibelen og af bl.a. Johannes Sløk, K.E. Løgstrup og Karen Blixen. Studiekredsen afsluttes med foredraget "Ordet blev kød - bibel og fortælling" ved lektor i Etik & Religionsfilosofi ved Aarhus Universitet, David Bugge.

NB: Med forbehold for ændringer.


Babysalmesang

Tirsdag den 18. august kl. 9:30

Babysalmesang begynder igen efter sommerferien, første gang 18. august. Læs mere om babysalmesang, pris og tilmelding her.


Virklund synger - Alsang i det fri

3. september kl 16.30

Børn og voksne samles på plænen foran kirken for at markere 75 året for Danmarks Befrielse.

Alle er velkomne.

Sangen akkompagneres af Lone Leth (klaver) , Poul Erik Gregersen (bas) og Søren Nyholm (guitar) og kirkens tre kor synger med.

Hvis du vil være sikker på at kunne synge med på hele repertoiret kan du øve dig lidt hjemmefra. Vi skal synge følgende sange (som kan findes på youtube og andre streamingtjenester): 

Jeg ved en lærkerede, Flyvere i natten, Frihedens lysdøgn, Alle har ret til at leve, En lærke letted', Kringsatt av fiender, Lyse nætter, Altid frejdig.
 

 


Konfirmationer i Virklund Kirke

19. og 20. september.
 
A-klassen konfirmeres lørdag den 19. september kl. 9.30 og 11.00, og B-klassen konfirmeres søndag den 20. september kl. 9.30 og 11.00. Alle spørgsmål vedr. konfirmationerne rettes til sognepræst Jacob Joensen. Mail/tlf.: jbj@km.dk / 30 30 03 80

 

Traditioner ved kirken

Se her, hvilke fast tilbagevendende arrangementer vi har på programmet, og kryds dagene af i kalenderen.