SENESTE NYT

Opdateret 6. august

Under iagttagelse af myndighedernes nugældende anvisninger kan vi tillade max. 50 personer i kirken.

Dåb holdes ved en særlig dåbshandling efter en gudstjeneste. Dåben aftales med den præst, der har gudstjenesten på den søndag, hvor man ønsker dåb. Alternativt kan man tilmelde sig en særlig dåbsdag lørdag den 26. september ved at kontakte sognepræst Jacob Joensen.

Det er muligt at booke sognehuset til f.eks. en mindehøjtidelighed. Her kan vi højst give angang til 50 personer. Lejere vil desuden blive pålagt et ekstra rengøringsgebyr på 500 kr.


VM i hulebyggeri

Fra fredag den 3. juli til fredag den 7. august

For børn i alle aldre. Vær med i konkurrencen om at blive Virklund-mester i hulebyggeri i den lille skov kaldet "trekanten" ved Vesterlundvej og Skolestien. Her kan man bygge på sin hule, til vinderen bliver fundet fredag den 7. august.

Dommerne er arkitekt Mads Kappel Mikkelsen fra Virklund, kendt fra i TV3-programmet "Bloigkøb i blinde", og Flemming "Falkemanden" Sanggard fra Them, kendt for sit rovfugleshow og fra DR-programmet "Alene i Vildmarken".


Fredag i præstegårdshaven

Fredag den 7. august fra kl. 17

Velkommen til hyggeligt samvær, fællesspisning, sang og levende musik i præsteboligens have, igen i år i samklang med Virklund Outdoor, som kl. 15:30 inviterer til "Sup, kajak og vandpjask" ved Thorsøbadet. Så planlæg en hyggelig eftermiddag og aften med vandsport efterfulgt af grillmad, mad over bål og afslutningen af VM i hulebyggeri.

Deltagelse koster 50 kr. pr. person (børn under 3 år deltager gratis). Tilmelding ved betaling på MobilePay til 53168. Skriv "Have" og antal deltagere i kommentarfeltet, f.eks.: "Have 4". Tilmeldingsfrist: tirsdag den 4. august.

Præsteboligens adresse: Vesterlundvej 34B. Adgang fra Vesterlundvej og Skolestien. Følg flagene.


Studiekreds

Første gang: onsdag den 12. august kl. 20

Studiekredsen er for alle, som har lyst til at mødes om den fælles læsning af tekster med teologisk og filosofisk tilsnit, og kræver ingen særlige forudsætninger. Læs mere her, eller gå til tilmelding.

Emnet denne gang er kristendommens indflydelse på dansk kultur, og vi vil læse udvalgte tekster fra Bibelen og af bl.a. Johannes Sløk, K.E. Løgstrup og Karen Blixen. Studiekredsen afsluttes med foredraget "Ordet blev kød - bibel og fortælling" ved lektor i Etik & Religionsfilosofi ved Aarhus Universitet, David Bugge (billedet).


Babysalmesang

Tirsdag den 18. august kl. 9:30

Babysalmesang begynder igen efter sommerferien, første gang 18. august. Læs mere om babysalmesang, pris og tilmelding her.


Orienteringsmøde om menighedsrådsvalget

Tirsdag den 18. august kl. 19:30

Der er brug for kandidater til menighedsrådet. 6 pladser skal besættes, når der til efteråret er valg. Derfor holder vi dette orienterende samtalemøde i sognehuset, hvor alle er velkomne til at komme og høre mere om valget og rådets alsidige opgaver og snakke med om, hvordan vi kan få rådet besat med gode folk.
 
At vi i Virklund har en kirke og et sognehus, som har et personale, og som står velholdte og brugbare, så de kan danne ramme om gudstjenester, kirkelige handlinger og mange forskellige aktiviteter til gavn og glæde for mange i byen - intet af det kommer af sig selv. Menighedsrådet, som er et repræsentativt nærdemokrati, er altafgørende for, at tandhjulene drejer, og for kirkens samklang med det lokale liv.
 
Arbejdet kan være krævende, men er i allerhøjeste grad også lærerigt og kompetencegivende, ligesom det giver adgang til en lang række kurser og seminarer.
 
Så duk op, hør mere, bliv klogere, og vær med til at tage de første vigtige skridt frem mod efterårets vigtige valg.

Højskolesang, musik og fortælling​

onsdag den 26. august kl 9.00-9.30

v/Anne Odgård og Helle Erdmann Frantzen

Bagefter er der mulighed for sammen at nyde en kop kaffe og et rundstykke.

Det er gratis at deltage i morgensangen. Kaffe/rundskykke koster 10 kr.


Virklund synger - Alsang i det fri

3. september kl 16.30

Børn og voksne samles på plænen foran kirken for at markere 75 året for Danmarks Befrielse.

Alle er velkomne.

Sangen akkompagneres af Lone Leth (klaver) , Poul Erik Gregersen (bas) og Søren Nyholm (guitar) og kirkens tre kor synger med.

Hvis du vil være sikker på at kunne synge med på hele repertoiret kan du øve dig lidt hjemmefra. Vi skal synge følgende sange (som kan findes på youtube og andre streamingtjenester): 

Jeg ved en lærkerede, Flyvere i natten, Frihedens lysdøgn, Alle har ret til at leve, En lærke letted', Kringsatt av fiender, Lyse nætter, Altid frejdig.
 

 


Konfirmationer i Virklund Kirke

19. og 20. september.
 
A-klassen konfirmeres lørdag den 19. september kl. 9.30 og 11.00, og B-klassen konfirmeres søndag den 20. september kl. 9.30 og 11.00. Alle spørgsmål vedr. konfirmationerne rettes til sognepræst Jacob Joensen. Mail/tlf.: jbj@km.dk / 30 30 03 80

Ludwig van Beethoven 250 år

Koncert d. 25. oktober kl 15.00. Fri entré

I anledning af 250 året for Ludwig van Beethovens fødsel afholdes en koncert med 3 betydningsfulde værker af Beethoven i Virklund kirke.

Koncerten er en del af KK44 festivalens program, som i år har temaet "Grænseland". Man møder grænser på 2 måder hos Beethoven: Efterhånden blev han tunghør, endte med at blive totalt døv. Men denne grænse forhindrede ikke Beethoven i at komponere store værker!

I hans musik blev hidtidige grænser for at komponere sprængt. Det fremgår bl.a. af at hans sidste strygekvartetter blev kaldt ”de gale”, p.gr.a. deres uvante tonesprog.

Koncertens 3 værker falder indenfor periodens normale skrivemåde, den wienerklassiske:

  1. Sonate for violin og klaver, c-moll
  2. Sonate for cello og klaver, A-dur
  3. Trio for violin, cello og klaver, kaldet ”Geistertrio”

Medvirkende: Jens Grøn, violin – Anders Grøn, cello - Jørgen Hald Nielsen, klaver


Traditioner ved kirken

Se her, hvilke fast tilbagevendende arrangementer vi har på programmet, og kryds dagene af i kalenderen.